Заводго экскурсия

Заводго экскурсия

Инъекциялык цех

Таңгактоо

Өндүрүш линиясы

Склад

Өндүрүш линиясы

Жүктөө