Коштоочу тайгалануу

Коштоочу тайгалануу

  • Микроскоптун айнек капкагы

    Микроскоптун айнек капкагы

    Микроскоптун айнек капкагы Тунук жана оптикалык жактан чыныгы айнектен жасалган.

    Жапкычтар үлгүлөрдү түз жана микроскоп астында байкоо жүргүзүү үчүн жеринде кармоо үчүн пайдалуу.