Coverslip

Коштоочу тайгалануу

  • Microscope Glass Coverslip

    Микроскоптун айнек капкагы

    Микроскоп Айнектин капкагы тайгалактары Айкын жана оптикалык жактан чыныгы айнектен жасалган.

    Капкактар ​​сиздин үлгүлөрүңүздү бир калыпта кармап туруу жана микроскоп аркылуу байкоо жүргүзүү үчүн пайдалуу.