Endotracheal Tube

Эндотрахеалдык түтүк

  • Disposable Endortracheal Tube With Cuff

    Мантест менен бир жолу колдонулуучу Эндортрахеалдык түтүк

    Эндотрахеалдык түтүк - оорулуунун дем алуусуна жардам берүү үчүн ооз аркылуу трахеяга (дем алуу түтүкчөсү) салынган ийкемдүү түтүк. Андан соң эндотрахеалдык түтүк желдеткичке туташтырылып, ал өпкөгө кычкылтек жеткирет. Түтүктү киргизүү процесси эндотрахеалдык интубация деп аталат. Эндотрахеалдык түтүк дагы эле дем алуу жолун бекемдөө жана коргоо үчүн "алтын стандарттуу" шаймандар болуп эсептелет.